Loading...
ალ. ყაზბეგის გამზირი N16, 0160, თბილისი. საქართველო
(+995 32) 239-80-18
   

პალიატიური დახმარება

 

პალიატიური დახმარება

პალიატიური დახმარება გულისხმობს იმ პრობლემების დროულ გამოვლენასა და გადაწყვეტას, რომლებიც თან ახლავს განუკურნებელ დაავადებებს ტკივილისა და დაავადების სხვა გამოვლინებების შემსუბუქება, ფსიქოლოგიური, სოციალური და სულიერი მხარდაჭერის აღმოჩენა, რომლის მთავარი მიზანია დაავადებულის და მისი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. პალიატიური დახმარების ძირითადი პრინციპებია:

ტკივილის და დაავადების სხვა მძიმე გამოვლინებების შემსუბუქება;

სიცოცხლის და სიკვდილის, როგორც ბუნებრივი პროცესების აღიარება;

 

არ დაჩქარდეს სიკვდილის პროცესი, მაგრამ არც ტანჯვა გახანგრძლივდეს;

სამედიცინო დახმარებას თან ახლდეს სულიერი და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა;

რაც შეიძლება მეტად გახანგრძლივდეს პაციენტის აქტიური ცხოვრება;

პაციენტის სიცოცხლეში, ასევე სიკვდილის შემდეგ - ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის აღმოჩენა ნათესავებისათვის;

მრავალპროფილიანი დახმარების ჩართვა, რომელიც შეესაბამება პაციენტის და მისი ახლობლების მოთხოვნილებებს და მოიცავს ფსიქოლოგის კონსულტაციებსაც;

ცხოვრების ხარისხის ამაღლება, შეძლებისდაგვარად დაავადების მიმდინარეობის შემსუბუქება;

პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით გამოყენებული იქნეს სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე მიმართული მკურნალობის ისეთი მეთოდები, როგორიცაა ქიმიოთერაპია და სხივური თერაპია; ჩატარდეს გამოკვლევები, რომლებიც აუცილებელია გართულებების მიზეზების და მკურნალობის ტაქტიკის დასაზუსტებლად.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

პალიატიური დახმარება – აივ ინფიცირებულთა და შიდსით დაავადებულთა კომპლექსური დახმარების აუცილებელი კომპონენტია: ტკივილი, დიარეა, ხველება, ჰაერის უკმარისობა, გულისრევა, სისუსტე, დაღლილობა, ცხელება, აზროვნების არევა – ეს ჯერ კიდევ არ არის დაავადების გამოვლინებების მთელი ჩამონათვალი, რომლებთანაც უხდებათ შეხება ამ ადამიანებს. პალიატიური დახმარება ამსუბუქებს ამ გამოვლინებებს და ამით ათავისუფლებს პაციენტს ზედმეტი ტანჯვისა და საავადმყოფოში ხშირი მიმართვების აუცილებლობისაგან. ასეთი დახმარების გარეშე სიმპტომები მკურნალობის გარეშე რჩება, რაც ხელს უშლის ნორმალურ ცხოვრებას. საზო-გადოებისთვის კი პალიატიური დახმარების ნაკლებობა ვლინდება საავადმყოფოების გადატვირთვით.

ზოგადი პრინციპები

პალიატიური მკურნალობა მოიცავს სიმპტომურ მკურნალობას და დახმარებას ტერმინალური მდგომარეობის დროს.

პალიატიური დახმარების აღმოჩენა შესაძლებელია სახლის პირობებში, საავად-მყოფოებში, ჰოსპისებში.

პალიატიური დახმარება აუცილებელია, თუ:

პაციენტი უარს აცხადებს თავისი დაავადების მკურნალობაზე და სურვილი აქვს მიიღოს პალიატიური დახმარება;

ძირითადი დაავადების მკურნალობა არ არის შემუშავებული ან არ არის ხელმისაწვდომი;

ფიზიკალური და სხვა გამოკვლევების მონაცემები მოწმობენ, რომ მკურნალობის ფონზე პაციენტის მდგომარეობა არ გაუმჯობესდება ან არ მოხდება მკურნალობის მოსალოდნელი შედეგების მიღწევა;

ადექვატური მკურნალობის ფონზე პაციენტის მდგომარეობა უარესდება.

შიდსთან ბრძოლისა და პროფილაქტიკის რეგიონული ცენტრები კოორდინირებას გაუწევენ პალიატიური და სხვა სახის დახმარების აღმოჩენას პაციენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა სპეციალისტის და დაწესებულების მიერ გაცემული მიმართვები;

არასამთავრობო ორგანიზაციებს საშუალება ექნებათ გაუწიონ ავადმყოფებს პალიატიური დახმარება ქვეყანაში მიღებული სტანდარტების შესაბამისად;

პალიატიური დახმარება უნდა აღმოუჩნდეს ყველა პაციენტს, რომლებიც საჭიროებენ მას და გამოთქვეს სურვილი მის მისაღებად. პალიატიური დახმარების მიღებისთვის პოლიტიკური ან სოციალური მიზეზების გამო უარი არავის არ უნდა ეთქვას.

პალიატიური დახმარების აღმოჩენა უნდა მოხდეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტანდარტების შესაბამისად, კონკრეტული პაციენტის მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

დაავადების მკურნალობა უნდა მიმდინარეობდეს აივ ინფექციის სტადიისგან და-მოუკიდებლად (მაგალითად, ტუბერკულოზის მკურნალობა, ართ, ნარკოლოგიური დამოკიდებულების ჩანაცვლებითი თერაპია).

ნარკოტიკების ყველა ინექციური მომხმარებლისთვის შესაბამისი ჩვენებების არსებობისას, უნდა მოხდეს ჩანაცვლებითი თერაპიის შეთავაზება.

 

მომაკვდავი ავადმყოფის დახმარება
სიკვდილისთვის მომზადება

შეეცადეთ მოაგვაროთ ავადმყოფის ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან.

განიხილეთ საკითხები, რომლებიც აწუხებს ავადმყოფს, მაგალითად ბავშვებზე მზრუნველობა, მათი სწავლის გადასახადი, ოჯახისთვის მხარდაჭერის წყაროები, ძველი უთანხმოებები.

უამბეთ ავადმყოფს, რომ ის უყვართ, რომ ის ყოველთვის ემახსოვრებათ.

ესაუბრეთ სიკვდილის შესახებ, თუ ავადმყოფს სურვილი აქვს.

დარწმუნდით, რომ ავადმყოფს ეხმარებიან სინანულის და დანაშაულის გრძნობის დაძლევაში.

ავადმყოფის სურვილის მიხედვით დაუკავშირდით მის სულიერ მოძღვარს.

ავადმყოფის მონახულება

გამოამჟღავნეთ თანაგრძნობა ავადმყოფის მიმართ.

არ დატოვოთ მარტო, შეეხეთ ხელზე, მოუსმინეთ, ესაუბრეთ.

ავადმყოფის მოვლა

შექმენით კომფორტული პირობები:

ავადმყოფს დაუსველეთ ტუჩები, პირი, თვალები.

შეინარჩუნეთ თეთრეულის სისუფთავე და სიმშრალე.

ცხელებისას შეეცადეთ დაუწიოთ ტემპერატურა და შეუმსუბუქეთ ტკივილი (საჭიროების მიხედვით მიეცით ანალგეტიკები 24 საათის განმავლობაში).

შეუმსუბუქეთ სხვა სიმპტომები, საჭიროების მიხედვით გამოიყენეთ სამკურნალო პრეპარატები.

ავადმყოფის სურვილით მიეცით დასალევი და საკვების მცირე ულუფები.

ავადმყოფთან შეინარჩუნეთ ფიზიკური კონტაქტი.

მიმართვა პალიატიური დახმარების სამსახურებში

შიდსთან ბრძოლისა და პროფილაქტიკის რეგიონალურმა ცენტრებმა უნდა გაუწიონ კოორდინირება ავადმყოფების გაგზავნას დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებში, რომლებიც ავადმყოფს აღმოუჩენენ პალიატიურ დახმარებას, მისი მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე.

სხვა ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა, რომლებიც გეგმავენ ავადმყოფის გაგზავნას პალიატიური დახმარების სამსახურებში, უნდა დაამყარონ მჭიდრო ურთიერთობა შიდსის ცენტრთან.

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აქტიურად უნდა ითანამშრომლონ შიდსის ცენტრთან, მათ უნდა გაგზავნონ ავადმყოფები პალიატიური დახმარების სამსახურებში, აგრეთვე თვითონ უზრუნველყონ პალიატიური დახმარება.

იმ შემთხვეში თუ, ავადმყოფი იტარებდა ართ-ს ან ნებისმიერ სხვა მკურნალობას, მათ შორის ჩანაცვლებით ნარკოლოგიურ თერაპიას, აუცილებელია ამით ავადმყოფის უზრუნველყოფა.

გამოცდილება

რატომ აგვირჩევთ

ცენტრში მუშაობენ მაღალი დონის პროფესიონალი და გამოცდილი ინფექციონისტები

გამოცდილება

ექიმები

ხარისხიანი

მომსახურება

დადებითი

კონსულტაცია

24 საათი

მხარდაჭერა